مراحل طراحی وب سایت

پس از طراحی وب سایت یکی از نکات مهم در ماندگاری و بروز رسانی آن پشتیبانی مناسب از نظر فنی و توسعه سایت می‌باشد.

پس از انجام فرآیند توسعه و کدنویسی، وب سایت به صورت کامل و بر روی یک فضای نمونه قرار خواهد گرفت و تست‌های لازم در جهت اطمینان از کارکرد صحیح قسمتهای مختلف آن انجام خواهد شد.

در این مرحله با توجه به روش تعیین شده جهت پیاده‌سازی وب سایت روند کد نویسی  و پیاده سازی قالب سایت آغاز خواهد شد.

تهیه طرح‌های اولیه باعث می‌شود الگوی بسیار مشخصی برای ادامه پروژه ایجاد گردد و بخش مهمی از مراحل طراحی سایت خواهد بود. با استفاده از پیش طرح ها پروسه اصلی طراحی آغاز می گردد.

مرحله بعدی طراحی وب پس از شناخت پروژه تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی در جهت چگونگی انجام و پیاده سازی آن می‌باشد.

مرحله اول در طراحی وب سایت شناخت نیازها و خدمات وب سایت می‌باشد. هرچه شناخت بهتر و دقیقتری در آغاز پروژه نسبت به این موارد داشته باشیم طراحی بهتر و اصولی تری خواهیم داشت.